Ölands näringslivskontor
Ett näringslivskontori framfart

Om Ölands Kommunalförbund

Henrik Yngvesson

Fotot används med tillstånd av Landstinget i Kalmar län

Ölands Kommunalförbund är ett formellt samarbetsorgan för kommunerna Borgholm och Mörbylånga. Kommunalförbundets ledamöter består av 10 förtroendevalda från kommunfullmäktigeförsamlingarna varav de båda arbetsutskotten i kommunstyrelserna ingår.

Ölands Kommunalförbunds arbetsutskott består av ordförande Henrik Yngvesson (m), vice ordförande Ilko Corkovic (s )

Kommunalförbundets sekreterare är Jörgen Samuelsson.

Ölands Kommunalförbund är huvudman för Räddningstjänsten Öland och för Ölands Turistbyrå.

Samverkan mellan Ölandskommunerna sker i många frågor även utanför kommunalförbundets formella uppdrag t ex kultur och fritid, socialförvaltningar, miljö- och byggnadsförvaltningar, utbildningsförvaltningar, kommunalteknisk verksamhet osv.

Ölands Kommunalförbund
Besöksadress: Storgatan 1       Postadress: 387 31 Borgholm
Telefon: 0485 - 887 04       E-post: jeurgen.samuelsson@oland.se