Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen

Ilko Corkovic, Ordförande

Förbundsdirektionens ordinarie ledamöter

 • Ilko Corkovic (S) ordförande
 • Eva-Lena Israelsson (S)
 • Staffan Larsson (C)
 • Marcel van Luijn (M)
 • Torbjörn Johansson (FÖL)
 • Matilda Wärenfalk (S) andre vice ordförande
 • Mattias Nilsson (S)
 • Ulrik Brandén (M)
 • Anna-Kajsa Arnesson (C) förste vice ordförande
 • Bo Sjölin (KD)

Personliga ersättare

 • Joel Schäfer (S)
 • Sara Kånåhols (V)
 • Eva Wahlgren (C)
 • Carl Malgerud (M)
 • Marwin Johansson (KD)
 • Elisabeth Fransén (S)
 • Bength Andersson (S)
 • Liv Stjärnlöv (M)
 • Annika Olsson (C)
 • Ulf Älgehed (MP)

Förbundschef och sekreterare

Jens Odevall förbundschef
Ann Willsund biträdande förbundschef
Jörgen Samuelsson förbundssekreterare

Ölands Kommunalförbunds arbetsutskott
Ilko Corkovic ordförande
Anna-Kajsa Arnesson förste vice ordförande
Matilda Wärenfalk andre vice ordförande