Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen

 

Förbundsdirektionens ordinarie ledamöter

 • Matilda Wärenfalk (S) ordförande
 • Ilko Corkovic (S) förste vice ordförande
 • Staffan Larsson (C) andre vice ordförande
 • Anna-Kajsa Arnesson (C)
 • Ulrik Brandén (M)
 • Carl Malgerud (M)

Personliga ersättare

 • Michael Granstedt (S)
 • Marie Johansson (S)
 • Linda Hedlund (C)
 • Annika Olsson (C)
 • Liv Stjärnlöv (M)
 • Marcel van Luijn (M)

Förbundsdirektörer och sekreterare

Jens Odevall biträdande förbundsdirektör
Ann Willsund förbundsdirektör
Jörgen Samuelsson förbundssekreterare