Kommande sammanträden

Kommande sammanträden

Kommande sammanträden 2022

Arbetsutskottets sammanträdesdatum
9 september
28 oktober

Sammanträdestid 09.00 – 12.00
Plats och lokal meddelas senare.

Förbundsdirektionens sammanträdesdatum
7 oktober
2 december

Sammanträdestid 09.00 – 12.00
Plats och lokal meddelas senare.