Kommande sammanträden

Kommande sammanträden

Kommande sammanträden 2022

Förbundsdirektionen sammanträder fredag den 7 oktober kl. 09.00, Stadshuset i Borgholm, KS-rummet
Kallelse/dagordning som pdf nedan
ÖlkomDir20221007Kallelse

Arbetsutskottets sammanträdesdatum
28 oktober

Sammanträdestid 09.00 – 12.00
Plats och lokal meddelas senare.

Förbundsdirektionens sammanträdesdatum
7 oktober
2 december

Sammanträdestid 09.00 – 12.00
Plats och lokal meddelas senare.