Historik

Historik

Under den andra halvan av 1960-talet pågick omfattande arbeten med naturvårds- och exploateringsplaner i Sverige. På Öland innebar detta planarbete att skyddsvärda områden skulle redovisas och att områden lämpliga för exploatering (fritidsbebyggelse, rörligt friluftsliv, permanentbebyggelse) skulle anges. I samband med Ölandsbrons tillkomst kom krav från Länsstyrelsen på utökad planläggning av Öland i form av region- och generalplanering av hela ön.

Öland, som då bestod av fyra kommuner Åkerbo, Borgholm, Torslunda och Mörbylånga, enades och den 16 mars 1970 sammanträdde Ölands kommunalförbunds förbundsfullmäktige för första gången.

Ölands kommunalförbund blev redan från början en institution för samordning av frågor som var gemensamma för Öland. Exempel på sådana gemensamma frågor är: åtgärder för främjande av turismen, vatten och avlopp, renhållning, kommunikationer.
Andra frågor som aktualiserats har varit gemensam stadsarkitekt, huvudmannaskap för fonder och stiftelser, konsumentverksamhet och utveckling av försöksstationen i Torslunda.

1989 bildades ett ö-samarbete mellan de största öarna i Östersjön Bornholm (Danmark), Gotland, Hiiumaa (Estland), Saaremma (Estland), Åland (Finland) och Öland ö under namnet Baltic Sea Islands. 1993 anslöt sig Rügen (Tyskland) till samarbetet som idag benämns Baltic Islands Network. Öland lämnade ö-samarbetet i samband med årskonferensen på Hiiumaa 2014.

1991 sammanfördes räddningstjänsten i sin helhet till Ölands kommunalförbund och Räddningstjänst Öland bildades.

Ölands kommunalförbunds logotype
I Ölands kommunalförbunds logotype ingår Ölands landskapsvapen. Vapnet är ett av Sveriges heraldiska vapen, underordnat normer och traditioner för hur sådana ska vara utformade.

Beskrivning
I blått fält en gående hjort av guld med rött halsband och röd beväring.

Historik
Ölands vapen var presenterat i processionen vid Gustav Vasas begravning år 1560. Den första avbildningen finns i Parishandskriften från 1562, där hjorten dock saknar halsband och har en avvikande färg på beväringen. År 1569 fick änkedrottningen Katarina Stenbock, Åland som förläning. Efter denna tidpunkt har även detta landskaps vapen två rådjur över varandra, eventuellt fältet bestrött med rosor. Tidigt blev dessa likartat benämnda landskap sammanblandade och på 1880-talet fastställdes Ölands vapen som två rådjur och nio rosor.

Vid vapenrevisionen 1944 återställdes dock ordningen och i vapenbeskrivningen försågs hjorten med halsband som skulle utmärka kungligt jaktbyte.

Mer material. PDF-filer öppnas i nytt fönster


Ladda ner vår Grafiska Manual


Ladda ner vår logotype