Projekt

Projekt

Ölandsleden – Cykla på Öland från fyr till fyr

Öland har en lång tradition som resmål för besökare och turister.
Cykelturismen på Öland har under senare år kommit att spela en allt större roll
och detta har även uppmärksammats i en rad olika sammanhang.

Under åren 2012 – 2020 byggs 203 kilometer cykelleder på Öland – Ölandsleden.

Leden består av två slingor.
Norra slingan som omfattar cirka 113 kilometer cykelled.
Södra slingan som omfattar cirka 90 kilometer cykelled.
De båda slingorna ska länkas samman genom en förbindelseled som kommer att
byggas av Trafikverket och respektive Ölandskommun.

Projektet Ölandsleden vill åstadkomma:
– Göra Öland till en attraktiv cykeldestination av hög kvalitet med dragningskraft på
såväl nationella som internationella turister.
– Att cykelturismen, som en del av länets besöksnäring, ska bidra till både lokal och regional utveckling.
– Skapa förutsättningar för ökad sysselsättning så att fler i yrkesverksam ålder kan bo kvar
eller flytta till Öland.
– Som ett led i landsbygdsutvecklingen finna nya former för företagande och
entreprenörskap som ger nya förutsättningar att bo och försörja sig på Öland.

Finansieringen under perioden 2012 – 2020 var på totalt 90,5 Mkr.
Åren 2012 – 2014: Tillväxtverket 11 Mkr, Regionala planen 5 Mkr, Nationella planen 5 Mkr,
Borgholms kommun 2,5 Mkr, Mörbylånga kommun 2,5 Mkr och Regionförbundet 1,5 Mkr.
Åren 2015 – 2020: Trafikverket 50 Mkr, Borgholms kommun 6,5 Mkr och Mörbylånga kommun 6,5 Mkr.

Under hösten 2020 pausades arbetet med anledning av att de gemensamma projektmedlen förbrukats.

Enligt projektplanen återstår följande sträckor att färdigställa:
Södra slingan: Albrunna – Grönhögen, Grönhögen – Ås vandrarhem,
Ås vandrarhem – Torngård samt Torngård – Skärlöv.

Kommunalförbundet undersöker nu, i dialog med myndigheter och organisationer, olika möjligheter till ytterligare extern medfinansiering.

För mer information
https://cyklapaoland.se/#/

Kontaktuppgifter

sekreterare Jörgen Samuelsson

Telnr 0485 – 887 04
Epost jeurgen.samuelsson@oland.se