Officiell Anslagstavla

Officiell Anslagstavla

Här hittar du Ölands kommunalförbunds officiella anslagstavla. Då kommunalförbundet regleras i kommunallagen så publiceras här den information som tidigare funnits på de fysiska anslagstavlorna i Mörbylånga och Borgholms kommunhus.

 


 

Kommunallag (2017:725)
Svensk författningssamling: 
2017:725, 8 kap.

 Varje kommun och landsting ska på sin webbplats ha en anslagstavla. Anslagstavlan ska vara lättillgänglig och kunna särskiljas från övrigt innehåll på webbplatsen.

Kommuner och landsting ska i sina lokaler eller på annan plats ge allmänheten möjlighet att ta del av innehållet på anslagstavlan.

10§ Anslagstavlan ska innehålla

1. tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden,
2. tillkännagivanden av justerade protokoll,
3. tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd,
4. justerade protokoll i den utsträckning kommunen eller landstinget bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning, och
5. upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap.

Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.