Ölands
Kommunalförbund

Vi är huvudman för Räddningstjänsten Öland, Ölands Turismorganisation och IT-avdelningen

Ansök om stipendier/medel från vår stiftelse

 
Vill du ansöka om stipendier/medel ?
Klicka på knappen nedan för mer information.

Organisation

Ölands Kommunalförbund är ett formellt samarbetsorgan för kommunerna Borgholm och Mörbylånga.

Anslagstavla

Här hittar du Ölands kommunalförbunds officiella anslagstavla.

Vi är Sveriges näst största ö och minsta landskap

Öland är Sveriges näst största ö och minsta landskap. Öland är beläget i Östersjön öster om Småland från vilket det skiljs genom Kalmarsund. Ön är sedan 1972 förbunden med fastlandet genom Ölandsbron, som är Sveriges längsta bro. Södra Öland domineras av den stäppartade och trädlösa breda slätten Stora alvaret, som sedan millennieskiftet ingår i världsarvet – Södra ölands odlingslandskap.

Ölands Kommunalförbund är ett formellt samarbetsorgan för kommunerna Borgholm och Mörbylånga. Kommunalförbundets ledamöter består av 10 förtroendevalda från kommunfullmäktigeförsamlingarna varav de båda arbetsutskotten i kommunstyrelserna ingår.

Samverkan mellan Ölandskommunerna sker i många frågor även utanför kommunalförbundets formella uppdrag tillexempel kultur och fritid, socialförvaltningar, miljö- och byggnadsförvaltningar, utbildningsförvaltningar, kommunalteknisk verksamhet o.s.v.

Ölands Kommunalförbund är huvudman för Räddningstjänsten Öland och för Ölands Turistbyrå.

Ölands Kommunalförbund är ett formellt samarbetsorgan för kommunerna Borgholm och Mörbylånga. Kommunalförbundets ledamöter består av 10 förtroendevalda från kommunfullmäktigeförsamlingarna varav de båda arbetsutskotten i kommunstyrelserna ingår.

Samverkan mellan Ölandskommunerna sker i många frågor även utanför kommunalförbundets formella uppdrag tillexempel kultur och fritid, socialförvaltningar, miljö- och byggnadsförvaltningar, utbildningsförvaltningar, kommunalteknisk verksamhet o.s.v.

Ölands Kommunalförbund är huvudman för Räddningstjänsten Öland och för Ölands Turistbyrå.