Dataskyddsombud

Dataskyddsombud

Hantering av personuppgifter

Den som behandlar personuppgifter måste i vissa fall utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och informationsinsatser. Dataskyddsombudet anmäls till Datainspektionen.

Ölands kommunalförbund har utsett Ulf Gustavsson till dataskyddsombud.

Ulf Gustavsson

Dataskyddsombud
dataskyddsombud@morbylanga.se
Telefon: 0485 – 470 00

Dataskyddsombudet utför tillsyn i samtliga verksamheter inom kommunalförbundet.

 

Kommunalförbundet har även en dataskyddssamordnare som är ett stöd och kontaktperson i frågor om personuppgiftslagen.

Jörgen Samuelsson

Dataskyddssamordnare
jeurgen.samuelsson@oland.se
Telefon: 0485 – 887 04