Utlysning av stipendier och medel

Utlysning av stipendier och medel

Utlysning av stipendier och medel – 2020

Ölands kommunalförbund förvaltar två stiftelser:
Ölands Landskapsmots forsknings- och stipendiefond
Birger Schmids fond för natur, kultur och ungdom – Ölands Miljöfond

Stiftelsen
Ölands Landskapsmots forsknings- och stipendiefond

Sökande av stipendier från stiftelsen ska uppfylla följande kriterier:

– Högst 30 år gammal.
– Mantalsskriven på Öland sedan minst 10 år eller tidigare mantalsskriven på Öland minst 15 år.
– Bedriva studier i Sverige eller utomlands som kräver minst gymnasiekompetens eller motsvarande.

Stiftelsen stödjer även:

– Vetenskaplig forskning som främjar öländsk verksamhet och intressen.
– Hembygdsvårdande verksamhet på Öland.

Stiftelsen
Birger Schmids fond för Natur, Kultur och Ungdom; Ölands Miljöfond

Fonden utdelar medel inom följande områden:

– Naturvård, i första hand till materialkostnader i samband med nyplanteringar, trädbanker för utplanteringar i framtiden och till behövliga redskap.

– Kulturvård, i första hand till materialkostnader i samband med restaurering och underhåll av äldre hus med kulturellt värde.

– Ungdomar upp till 20 år som visar stort intresse för all form av natur- och kulturvård och som utfört insatser inom dessa områden som har gagnat samhället.

– Ideella organisationer, verksamma inom naturvård eller kulturvård (hembygdsvård) och liknande områden.

Gemensamt för de båda stiftelserna:
Ansökan ska innehålla namn, adress, kontaktuppgifter (telefon, mejl) samt en kort beskrivning av sökanden och till vilket ändamål stipendier/medel söks.

Till ansökan till stiftelsen Ölands Landskapsmot ska bifogas ett utdrag från folkbokföringsregistret (personbevis) som styrker mantalsskrivningen.

Ansökningarna ska vara Ölands Kommunalförbund tillhanda senast
2020-11-02 per mejl eller brev;
per mejl
jeurgen.samuelsson@oland.se
per brev Ölands kommunalförbund, Trollhättevägen 4, 386 80  Mörbylånga.

Beslut om utdelning av medel från de båda stiftelserna vid förbundsdirektionens sammanträde 2020-12-11.

För ytterligare information om ansökningsförfarandet kontakta sekreterare
Jörgen Samuelsson:

Telefon 0485 – 887 04
Epost jeurgen.samuelsson@oland.se


Ladda ner vår stiftelseurkund


Ladda ner vår donationsbrev