Ansök om stipendier

Ansök om stipendier

Utlysning av stipendier och medel – 2021

Stiftelsen Ölands Landskapsmots forsknings- och stipendiefond

Sökande av stipendier från stiftelsen ska uppfylla följande kriterier:

– Högst 30 år gammal.
– Mantalsskriven på Öland sedan minst 10 år eller tidigare mantalsskriven på Öland minst 15 år.
– Bedriva studier i Sverige eller utomlands som kräver minst gymnasiekompetens eller motsvarande.

Stiftelsen stödjer även:

– Vetenskaplig forskning som främjar öländsk verksamhet och intressen.
– Hembygdsvårdande verksamhet på Öland.
Ansökan ska innehålla namn, adress, kontaktuppgifter (telefon, mejl) samt en kort beskrivning av sökanden och till vilket ändamål stipendier/medel söks.

Till ansökan till stiftelsen Ölands Landskapsmots forsknings- och stipendiefond ska bifogas ett utdrag från folkbokföringsregistret (personbevis) som styrker mantalsskrivningen.

Endast en mindre del (ca 20 000 kronor) utdelas till hembygdsvårdande verksamhet.

Ansökan skall vara Ölands Kommunalförbund tillhanda senast
2021-11-08 per mejl eller brev;
per mejl jeurgen.samuelsson@oland.se
per brev Ölands kommunalförbund, Trollhättevägen 4, 386 80  Mörbylånga.

Förbundsdirektionen beslutar vid sammanträdet fredag den 26 november om utdelning av stipendier/medel.

För ytterligare information om ansökningsförfarandet kontakta sekreterare
Jörgen Samuelsson:

Telefon 0485 – 887 04

StiftelseUrkund

www.olandskommunalforbund.se