Ansök om stipendier

Ansök om stipendier

Utlysning av stipendier och medel – 2022

Stiftelsen Ölands Landskapsmots forsknings- och stipendiefond

Sökande av stipendier från stiftelsen ska uppfylla följande kriterier:

– Högst 30 år gammal.
– Mantalsskriven på Öland sedan minst 10 år eller tidigare mantalsskriven på Öland minst 15 år.
– Bedriva studier i Sverige eller utomlands som kräver minst gymnasiekompetens eller motsvarande.

Stiftelsen stödjer även:

– Vetenskaplig forskning som främjar öländsk verksamhet och intressen.
– Hembygdsvårdande verksamhet på Öland.
Ansökan ska innehålla namn, adress, kontaktuppgifter (telefon, mejl) samt en kort beskrivning av sökanden och till vilket ändamål stipendier/medel söks.

Endast en mindre del (ca 18 000 kronor) utdelas till hembygdsvårdande verksamhet.

Till ansökan till stiftelsen Ölands Landskapsmots forsknings- och stipendiefond ska bifogas:
– Ett utdrag från folkbokföringsregistret (personbevis) som styrker mantalsskrivningen.
– Antagningsbevis och/eller studieintyg som styrker pågående studier.

Ansökan skall vara Ölands Kommunalförbund tillhanda senast
2022-11-14 per mejl eller brev;
per mejl jeurgen.samuelsson@oland.se
per brev Ölands kommunalförbund, Trollhättevägen 4, 386 80  Mörbylånga.

För ytterligare information om ansökningsförfarandet kontakta sekreterare
Jörgen Samuelsson:

Telefon 0485 – 887 04
www.olandskommunalforbund.se