Räddningstjänsten Öland

Räddningstjänsten Öland

Ölandskommunernas Räddningstjänst är sedan 1991 sammanförd till en organisation under Ölands kommunalförbund. Direktionen för Ölands kommunalförbund med fem politiker från respektive kommun är räddningsnämnd och politisk ledning. Räddningstjänsten omfattar i första hand förebyggande verksamhet och utryckningsverksamhet.
För samordning och ledning finns 6,15 dagtidstjänster med placering i Färjestaden och Borgholm. Inom den förebyggande delen av verksamheten utförs tillsyn enligt de lagar som vi har att följa. Utbildning och information om brand och andra risker är också en viktig del av det förebyggande arbetet. Utryckningsorganisationen är uppbyggd med deltidsanställd brandpersonal som har bostad och arbete i närheten av brandstationen och som snabbt kan infinna sig för utryckning.
Det finns 104 deltidstjänster fördelade på stationerna i Degerhamn, Mörbylånga, Färjestaden, Runsten, Borgholm och Löttorp. Med pooltjänster och några som delar på en tjänst uppgår antalet deltidsanställda till 118 personer, varav 15 är kvinnor. Personalen har beredskap i princip var fjärde vecka och övar kvällstid två gånger per månad.

Räddningstjänsten Öland