Ölands näringslivskontor
Ett näringslivskontori framfart

Förbundsdirektionen


 

 


Ilko Corkovic ordförande

 Förbundsdirektionens ordinarie ledamöter

Personliga ersättare
Ilko Corkovic (S) ordförande
Joel Schäfer (S)
Eva-Lena Israelsson (S) Sara Kånåhols (V)
Staffan Larsson (C) Ulrika Lindh (C)
Marcel van Luijn (M) Carl Malgerud (M)
Torbjörn Johansson (FÖL) Marwin Johansson (KD)
Matilda Wärenfalk (S) andre vice ordförande
Elisabeth Fransén (S)
Mattias Nilsson (S) Bength Andersson (S)
Henrik Yngvesson (M) Liv Stjärnlöv (M)
Anna-Kajsa Arnesson (C) förste vice ordförande Annika Olsson (C)
Nina Åkesson Nylander (KD) Ulf Älgehed (MP)
Förbundschef och sekreterare E-post
Jens Odevall förbundschef jens.odevall@borgholm.se
Ann Willsund biträdande förbundschef ann.willsund@morbylanga.se
Jörgen Samuelsson förbundssekreterare jeurgen.samuelsson@oland.se
Ölands Kommunalförbunds arbetsutskott E-post
Ilko Corkovic (S) ordförande

ilko.corkovic@borgholm.se

Anna-Kajsa Arnesson (C) förste vice ordförande
anna-kajsa.arnesson@morbylanga.se
Matilda Wärenfalk (S) andre vice ordförande matilda.warenfalk@morbylanga.se

Ölands Kommunalförbund
Besöksadress: Storgatan 1       Postadress: 387 31 Borgholm
Telefon: 0485 - 887 04       E-post: jeurgen.samuelsson@oland.se