Ölands näringslivskontor
Ett näringslivskontori framfart

Tillkännagivande av justerat protokoll

Tillkännagivande av protokoll, SFS nr: 2017:725, 8 kap.

12§ Senast andra dagen efter det att protokollet har justerats ska justeringen tillkännages på anslagstavlan. Av tillkännagivandet ska det framgå var protokollet finns tillgängligt samt vilken dag det har tillkännagetts. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före överklagandetidens utgång enligt 13 kap. 5 § första stycket.


Anslagsbevis 2019-02-01

Ölands Kommunalförbund, Förbundsdirektionen

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2019-01-18
Justeringsdatum: 2019-01-31
Anslagsdatum: 2019-02-01
Datum för borttagning:
2019-02-25
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet finns att hämta till höger : "Protokoll, Förbundsdirektion, 20190118"

Anslagsbevis 2019-03-05

Ölands Kommunalförbund, Arbetsutskottet

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2019-02-19
Justeringsdatum: 2019-03-04
Anslagsdatum: 2019-03-05
Datum för borttagning:
2019-03-27
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet finns att hämta till höger : "Protokoll, Arbetsutskott, 20190219"

Anslagsbevis 2019-03-22

Ölands Kommunalförbund, Förbundsdirektionen

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2019-03-08
Justeringsdatum: 2019-03-21
Anslagsdatum: 2019-03-22
Datum för borttagning:
2019-04-15
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet finns att hämta till höger : "Protokoll, Förbundsdirektion, 20190308"

Anslagsbevis 2019-04-30

Ölands Kommunalförbund, Arbetsutskottet

Dokument: Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum: 2019-04-17
Justeringsdatum: 2019-04-29
Anslagsdatum: 2019-04-30
Datum för borttagning:
2019-05-22
Förvaringsplats för protokollet: Protokollet finns att hämta till höger : "Protokoll, Arbetsutskott, 20190417"


 

Hämta material
Ölands Kommunalförbund
Besöksadress: Storgatan 1       Postadress: 387 31 Borgholm
Telefon: 0485 - 887 04       E-post: jeurgen.samuelsson@oland.se