Ölands näringslivskontor
Ett näringslivskontori framfart

Ledamöter mandatperioden 2015 - 2018

Ordförande Henrik Yngvesson (m)
Tel 0485-47012
E-post henrik.yngvesson@morbylanga.se

Vice ordförande Ilko Corkovic (S)
Tel: 0485-880 20
Epost
: ilko.corkovic@borgholm.se


Förbundsdirektionens ärenden bereds av ett arbetsutskott bestående av Henrik Yngvesson (m), Ilko Corkovic (s)

Ordinarie ledamöter
Personliga ersättare

Henrik Yngvesson (M)

Ulrik Brandén (M)

Anna-Kajsa Arnesson (C)

Matilda Wärenfalk (S)

Margaretha Lööf-Johansson (S)

Ilko Corkovic (S)

Sofie Loirendal (FÖL)

Bertil Lundgren (MP)

Marcel van Luijn (M)

Stig Bertilssonn (C)

 

Sebastian Hallén (L)

Nina Åkesson Nylander (KD)

Anne Wilks (MP)

Roger Hedh (S)

Bength Andersson (S)

Eva-Lena Israelsson (S)

Annette Hemlin (FÖL)

Jan-Olof Forslund (S)

Eddie Forsman (M)

Peder Svensson (C)


Sekreterare
Jörgen Samuelsson
Tel 0485 - 887 04
Mobil 0706 - 34 74 00
E-post jeurgen.samuelsson@oland.se

Postadress:
Ölands Kommunalförbund
Trollhättevägen 4
380 62 Mörbylånga

Ölands Kommunalförbund
Besöksadress: Storgatan 1       Postadress: 387 31 Borgholm
Telefon: 0485 - 887 04       E-post: jeurgen.samuelsson@oland.se