Ölands näringslivskontor
Ett näringslivskontori framfart

Historik

Under den andra halvan av 1960-talet pågick omfattande arbeten med naturvårds- och exploateringsplaner i Sverige. På Öland innebar detta planarbete att skyddsvärda områden skulle redovisas och att områden lämpliga för exploatering (fritidsbebyggelse, rörligt friluftsliv, permanentbebyggelse) skulle anges. I samband med Ölandsbrons tillkomst kom krav från Länsstyrelsen på utökad planläggning av Öland i form av region- och generalplanering av hela ön.

Öland, som då bestod av fyra kommuner Åkerbo, Borgholm, Torslunda och Mörbylånga, enades och den 16 mars 1970 sammanträdde Ölands kommunalförbunds förbundsfullmäktige för första gången.

Ölands kommunalförbund blev redan från början en institution för samordning av frågor som var gemensamma för Öland. Exempel på sådana gemensamma frågor är: åtgärder för främjande av turismen, vatten och avlopp, renhållning, kommunikationer.
Andra frågor som aktualiserats har varit gemensam stadsarkitekt, huvudmannaskap för fonder och stiftelser, konsumentverksamhet och utveckling av försöksstationen i Torslunda.

1989 bildades ett ö-samarbete mellan de största öarna i Östersjön Bornholm (Danmark), Gotland, Hiiumaa (Estland), Saaremma (Estland), Åland (Finland) och Öland ö under namnet Baltic Sea Islands. 1993 anslöt sig Rügen (Tyskland) till samarbetet som idag benämns Baltic Islands Network. Öland lämnade ö-samarbetet i samband med årskonferensen på Hiiumaa 2014.

1991 sammanfördes räddningstjänsten i sin helhet till Ölands kommunalförbund och Räddningstjänst Öland bildades.

Ölands Kommunalförbund
Besöksadress: Storgatan 1       Postadress: 387 31 Borgholm
Telefon: 0485 - 887 04       E-post: jeurgen.samuelsson@oland.se