Ölands näringslivskontor
Ett näringslivskontori framfart

Organisation

Vad är ett kommunalförbund ?

Kommunalförbund är en form för samverkan mellan kommuner (och landsting) som kan användas för praktiskt taget vilken kommunal angelägenhet som helst.

Ett kommunalförbund är en offentligrättslig juridisk person som har egen rättskapacitet och som är fristående i förhållande till sina medlemskommuner. Verksamheter som kommuner vill samverka om läggs över i kommunalförbundet som därmed övertar dessa uppgifter från sina medlemskommuner.

Kommunalförbund har egen budget och räkenskaper men ingen beskattningsrätt. Finansieringen av verksamheten sker genom att medlemskommunerna debiteras.

Regleringen av kommunalförbund finns fr o m 1 januari 1998 i kommunallagen.

Ölands kommunalförbund är ett sk flersaksförbund med verksamheterna översiktlig planering, turism och räddningstjänst.

Ölands Kommunalförbund
Besöksadress: Storgatan 1       Postadress: 387 31 Borgholm
Telefon: 0485 - 887 04       E-post: jeurgen.samuelsson@oland.se