Ölands näringslivskontor
Ett näringslivskontori framfart

Styrdokument & Policys

Till höger finns policys och riktlinjer för Ölands kommunalförbunds verksamheter.

Hämta material
Alkohol - och drogpolicy   (pdf, 93kB)
Lönepolicy  (pdf, 94kB)
Representationspolicy  (pdf, 121kB)
Resepolicy  (pdf, 100kB)
Delegeringsordning  (pdf, 213kB)
MedarbetarPolicy  (pdf, 26kB)
KompetensutvecklingsPolicy  (pdf, 164kB)
PolicyMotkränkandesärbehandling  (pdf, 114kB)
PolicySocialamedier  (pdf, 195kB)
Arbetsmiljöpolicy  (pdf, 115kB)
Ölands Kommunalförbund
Besöksadress: Storgatan 1       Postadress: 387 31 Borgholm
Telefon: 0485 - 887 04       E-post: jeurgen.samuelsson@oland.se